Hvad gør en slagter i Nyborg efter en fyring?

Posted by on feb 6, 2014 in Gode råd til dit CV | No Comments

Hvis det var mig der var fyret slagteriarbejder fra Nyborg, ville jeg arbejde med 5 punkter….

En fyring kan være en ekstrem kold klud, at få i ansigtet. For at undgå modløshed og hårde tæsk til selvtilliden i den kommen tid ville jeg arbejde med følgende 5 punkter:

1. Hvad erfaringerne er fra andre steder i landet med pludselige massefyringer?

2. Hvor mobil vil jeg være i forbindelse med evt. at flytte efter et nyt job?

3. Vil jeg økonomisk have råd til at tage en ny uddannelse, evt. på SU?

4. Hvilke faglige kvalifikationer skal jeg få hurtigst muligt, for at være attraktiv for arbejdsmarkedet?

5. Sætte mig konkrete mål i perioden som jobsøgende!

1. Der findes gennem tiderne mange eksempler på massefyringer og nogle af stederne har man efterfølgende kunnet skrive succeshistorier om medarbejderne hurtigt kom i job igen. Lad mig give ét eksempel ud af mange.

Efter godt 500 ansatte på Danish Crown-slagertiet i Esbjerg fik beskeden, om at de alle mistede jobbet i august 2012, har der lige siden blæst – i bogstaveligste forstand – positive vinde over deres videre karrierer. En meget stor del af de ansatte blev hurtigt omskolet og fik job i offshore branchen. Pointen er at du skal tænke ud af boksen, hvordan kan du bruge dine kompetencer i anden industri?

2. Gør op med sig selv, hvor langt du vil køre for et nyt job eller om du evt. vil flytte for at komme i job. Kan boligen opsiges eller sælges? Er der kone/mand og børn i billedet, vil de kunne trives det nye sted og vil ægtefælles kunne få job? Hvis du gør dig selv mobil, vil mulighederne for hurtigt at komme i job igen alt andet lige blive markant bedre. Det viser også at du er klar til at gøre en indsats for at komme videre.

3. Er dette chancen for at tage den uddannelse, man altid har drømt om? Lån evt. bogen, hvad kan jeg blive. Undersøg for voksenlærling muligheder inden for drømmefaget. Kan man evt. i en periode økonomisk bære at være på SU og tage en længerevarende uddannelse? Kunne fagforeningen være behjælpelig på området?

Mentalt forsøge at vende situationen til noget positivt.

4. Undersøg hvilke brancher der pt. skriger på arbejdskraft og analyser evt. hvilke brancher der inden for 6-24 mdr. forventer at ansætte flere medarbejdere. Ud fra dette målrette opkvalifikationer i form af kurser, så man hele tiden har en plan med det kursus man deltager på og sikre det er et kursus der med stor sandsynlighed, vil blive efterspurgt på arbejdsmarkedet i nærmeste fremtid. Det vil virke demotiverende at komme på et kursus, der ikke rigtigt giver mening. Det at sætte sig selv i førersædet for egen fremtid, giver den bedste følelse af selvkontrol efter en fyring.

5. Hvad er din forventning til jobmarkedet, ud fra din vurdering hvor aktiv jobsøgende skal man være for at forvente at få et job? Sæt nogle konkrete tal på, hvad der skal til for at tingene lykkes. Normalt er kravet 2 ansøgninger i ugen er det nok? Hvor mange virksomheder skal du ringe uopfordret til før du kan forvente at få et job? At være arbejdssøgende er et 37 timers arbejde, for at man kan forvente at få et job skal der gøres en indsats!

Jeg ville i tillæg til de 5 punkter søge støtte og plads til afløb for frustrationer hos tidligere kolleger.

Leave a Reply