Det perfekte firmaevent

Posted on jan 7, 2018 in Gode råd til dit CV | No Comments

I 2017 nåede havde vi en oplevelse, som virkelig satte sig i hukommelsen, men som også gav stof til eftertanke.

Sammen med Match Racing Denmark skulle vi have en regulær teambuilding oplevelse. Det foregår til søs i nogle virkelig store kapsejladsbåde. Vi fik en grundig instruktion på land og fik forklaret om vind og vinkler. Det kræver at man spidser ører, men så snart man kommer ud at sejle, giver det meget bedre mening. Efter at blive iklædt sejlertøj og handsker, var det tid til at gå ombord.

Sliderbill.-aug176

Sådan så vi formentligt også ud da vi krydsede målstregen

 

 

 

 

Det er virkelig nogle imponerende sejlmaskiner. De er brugt til både EM og Nationscup og vejer hele 4 tons. Vi fik gennemgået alle snorene og forklaret hvilke sejl der gør hvad.

Fordeling af roller

Den første opgave består i at fordele rollerne ombord. Nogle skal være gode til at tage beslutninger og bevare overblikket, mens andre skal sørge for at farten holdes høj, ved at justere sejlene.

Jeg tror det er vigtigt at skipperen er helt rolig og ikke blander sig for meget. For så snart der blev diskusion, begyndte båden altid at dreje forkert. Derimod skal ham der styrer storsejlet være god til, at sikre at alle gør det samme.

Stof til eftertanke

Foruden at det er virkelig sjovt, er det også utrolig lærerigt. Vi var gode til at holde roen ombord. Men man kunne godt komme til at tale lidt højt, når der var panik ombord. Og det var der af og til. Men vi kunne stille 3 spørgsmål til instruktøren i hver sejlads. Så når det hele var ved at gå galt, kunne vi få noget hjælp. I den første sejlads var alle spørgsmål brugt, allerede lige efter start. Det gjorde at vi bare kom længere og længere bagud.

I næste sejlads fik vi mere styr på det og der var aldrig rigtigt panik. Det føltes super godt, når tingene bare spillede. Vi kom først i mål og fik jublet højt.

Virkelig en sjov og lærerig dag, som jeg klart vil anbefale.

Læs mere om deres firmaevents

 

Hvad gør en slagter i Nyborg efter en fyring?

Posted on feb 6, 2014 in Gode råd til dit CV | No Comments

Hvis det var mig der var fyret slagteriarbejder fra Nyborg, ville jeg arbejde med 5 punkter….

En fyring kan være en ekstrem kold klud, at få i ansigtet. For at undgå modløshed og hårde tæsk til selvtilliden i den kommen tid ville jeg arbejde med følgende 5 punkter:

1. Hvad erfaringerne er fra andre steder i landet med pludselige massefyringer?

2. Hvor mobil vil jeg være i forbindelse med evt. at flytte efter et nyt job?

3. Vil jeg økonomisk have råd til at tage en ny uddannelse, evt. på SU?

4. Hvilke faglige kvalifikationer skal jeg få hurtigst muligt, for at være attraktiv for arbejdsmarkedet?

5. Sætte mig konkrete mål i perioden som jobsøgende!

1. Der findes gennem tiderne mange eksempler på massefyringer og nogle af stederne har man efterfølgende kunnet skrive succeshistorier om medarbejderne hurtigt kom i job igen. Lad mig give ét eksempel ud af mange.

Efter godt 500 ansatte på Danish Crown-slagertiet i Esbjerg fik beskeden, om at de alle mistede jobbet i august 2012, har der lige siden blæst – i bogstaveligste forstand – positive vinde over deres videre karrierer. En meget stor del af de ansatte blev hurtigt omskolet og fik job i offshore branchen. Pointen er at du skal tænke ud af boksen, hvordan kan du bruge dine kompetencer i anden industri?

2. Gør op med sig selv, hvor langt du vil køre for et nyt job eller om du evt. vil flytte for at komme i job. Kan boligen opsiges eller sælges? Er der kone/mand og børn i billedet, vil de kunne trives det nye sted og vil ægtefælles kunne få job? Hvis du gør dig selv mobil, vil mulighederne for hurtigt at komme i job igen alt andet lige blive markant bedre. Det viser også at du er klar til at gøre en indsats for at komme videre.

3. Er dette chancen for at tage den uddannelse, man altid har drømt om? Lån evt. bogen, hvad kan jeg blive. Undersøg for voksenlærling muligheder inden for drømmefaget. Kan man evt. i en periode økonomisk bære at være på SU og tage en længerevarende uddannelse? Kunne fagforeningen være behjælpelig på området?

Mentalt forsøge at vende situationen til noget positivt.

4. Undersøg hvilke brancher der pt. skriger på arbejdskraft og analyser evt. hvilke brancher der inden for 6-24 mdr. forventer at ansætte flere medarbejdere. Ud fra dette målrette opkvalifikationer i form af kurser, så man hele tiden har en plan med det kursus man deltager på og sikre det er et kursus der med stor sandsynlighed, vil blive efterspurgt på arbejdsmarkedet i nærmeste fremtid. Det vil virke demotiverende at komme på et kursus, der ikke rigtigt giver mening. Det at sætte sig selv i førersædet for egen fremtid, giver den bedste følelse af selvkontrol efter en fyring.

5. Hvad er din forventning til jobmarkedet, ud fra din vurdering hvor aktiv jobsøgende skal man være for at forvente at få et job? Sæt nogle konkrete tal på, hvad der skal til for at tingene lykkes. Normalt er kravet 2 ansøgninger i ugen er det nok? Hvor mange virksomheder skal du ringe uopfordret til før du kan forvente at få et job? At være arbejdssøgende er et 37 timers arbejde, for at man kan forvente at få et job skal der gøres en indsats!

Jeg ville i tillæg til de 5 punkter søge støtte og plads til afløb for frustrationer hos tidligere kolleger.

Kom til jobsamtalen – og vind

Posted on okt 7, 2013 in Bliv skarp til jobsamtalen | No Comments

Gør dit forarbejde ordentligt og kom til jobsamtalen

Flere og flere jobs bliver besat gennem netværk, dels fordi det er tidsbesparende for virksomhederne, men også fordi adgangen til f0lks netværk er blevet markant bedre de sidste par år. Du skal dog stadig mestre den traditionelle jobsøgning gennem cv og ansøgning. Der er ofte rigtig mange om buddet det er derfor meget vigtig at du som jobsøgende formår at fremstille dig selv på den rigtige måde.

Du skal til jobsamtalen!

Om du er aktiv eller passiv jobsøgende gør ikke den store forskel. Uanset hvad skal du være forberedt på at processen kan tage tid, og du kan ikke forvente at du kan gå fra tanke til job på rekordtid. For at spare din tid og gøre optimere dit tidsforbrug får du her ti punkter som gør dig skarp og klar til at søge dit næste job.

1. Forundersøgelse

Hvad er det for en virksomhed du søger job hos? Kig på deres hjemmeside, se hvordan de præsenterer sig selv. Kig videre på nettet og se om der evt. skulle være nye artikler eller andre nyheder, som kunne være relevant for din jobsøgning. Søger du en økonomi stilling, kan du købe dig adgang til deres regnskab og se hvordan de performer.

2. Ram hovedet på sømmet

Du skal være så kortfattet som muligt uden at undlade relevante informationer. Din ansøgning skal være fremadstræbende, beskriv hvordan du kan bruge dine kompetencer fra tidligere job i netop dette job. Endvidere skal det være helt klart for læseren, hvori motivationen ligger for dig! Ansøgningen må som udgangspunkt ikke fylde mere end en A4-side.

 3. Du rammer det du sigter efter

CV og ansøgning skal være rettet mod det job du søger! Du skal derfor ændre på CVét alt efter hvilket job og hos hvilken virksomhed du søger. Gør dit CV let læseligt med de relevante overskrifter!

4. Se efter hvad de søger

Der er mange gode pointer at hente i stillingsopslaget, og det bringer dig tættere på virksomheden, hvis du bruger de samme termer, samtidig med at det viser at du har forstået jobbet. Sidst men ikke mindste viser det også at du kan koble dine kompetencer til det virksomheden søger.

5. Sæt dig selv i det rette lys

Det er de resultater du har skabt som skal give dig dit næste job, du skal derfor fremhæve dine succes og resultater i relation til det job du søger. Hvad får virksomheden ved at ansætte dig frem for en anden person med lignende kompetencer?

6. Korrektur!

Sjusk, fejl og stavefejl virker meget uprofessionelt og indikerer at du ikke er dedikeret i forhold til det konkrete job. Virksomheden kan ikke se du har fået hjælp til korrektur, så få en anden til at læse både dit cv og din ansøgning igennem.

7. Vedlæg ikke mere end nødvendigt

Det er forskelligt hvor meget virksomhederne gerne vil se, derfor skal du ikke vedhæfte mere end de spørger om. Det er dog altid en god ide, at gøre opmærksom på hvis der er mulighed for at trække referencer. Du kan ligeledes skrive at du kan fremsende eksamensbeviser på deres opfordring.

8. CV skal besvare spørgsmål

9 ud af 10 læser cvét først, det er derfor her du skal lægge dine kræfter. Det er dine faglige kvalifikationer som får dig til jobsamtalen. Opstil derfor dit CV på en overskuelige og letlæselig måde. Beskriv dine uddannelsesmæssige kompetencer først og derefter dine erhvervsmæssige kompetencer. Beskriv også dine sprog- og itfærdigheder.

9. Ring altid HVIS…

Det giver mening. Du sætter ikke dig selv i et bedre lys ved blot at ringe. Forbered dig og søg for at du har tænkt over, hvilke spørgsmål du vil stille. Endvidere kan du overveje om du kan spørge på en måde således at det fremhæver din faglighed. Vær høflig og præcis når du ringer, der er ingen grund til at trække samtalen i langdrag. Du skal IKKE.. fortælle om hele din erhvervserfaring, vælg en enkelt ting som relatere direkte til det pågældende job og hver så sikker på at du får denne kobling med i dit cv og ansøgning.

10. Det er din samtale

Når du bliver indkaldt til samtale, er det din opgave at forberede dig. Gennemgå dit cv med dig selv, bliv skarp på hvornår du skiftede job, det er sikkert ikke afgørende for om du får jobbet, men det virker blot meget uprofessionelt, hvis du ikke ved, hvornår du skiftede fra det ene til det andet job. Lav en grundig forundersøgelse af virksomheden, hvem er deres konkurrenter, hvilken branche er der tale om osv.. Tænk hele tiden over, hvordan du kan kombinere dine kompetencer og erfaringer med det, som virksomheden søger. Husk at være lyttende. Nogle gange kan kandidater, grundet nervøsitet, komme til at være meget talende. Vær opmærksom på at det bliver en dialog og ikke monolog. Sørg for at stille uddybende spørgsmål til det der bliver fortalt. Det er en god ide at forberede nogle spørgsmål hjemmefra. Uanset hvor gerne du vil have jobbet, skal du se det som en afvejning, ikke kun fra virksomhedens side, men også fra din side. Er det et job du kan se dig selv i, hvad er det for en kultur, kan du se dig selv arbejde under den person der sidder overfor dig osv..

God jobsøgning

5 dumme fejl vi ser i et CV

Vi læser rigtig mange CV og LinkedIN profiler hver dag. Der er desværre de samme fejl der går igen, for rigtig mange jobsøgere. Og det er fejl der i sidste ende kan gøre en forskel. Der er mange om buddet, og det er dine kvalifikationer der skal få dig til samtalen. Og de kvalifikationer må ikke drukne i småfejl, sjusk og dårlig opsætning. Derfor er et ProCV altid læst igennem af en korrekturlæser.

Undgå disse 5 fejl . så er du godt på vej

1: Hurtige jobskifte er i sig selv ikke en fejl. Men hvis du har et eller flere, skal du forklare hvorfor. Uanset om det er konkurser, omorganiseringer eller fejlvalg skal der en grund til at skifte job hurtigt. Ellers giver det et indtryk af at man zapper fra job til job. Husk altid at dreje det i en positiv retning, så læseren ved hvad du har lært af jobskiftet.

2: Stavefejl er strengt forbudt. Det vælter måske ikke læsset, men det er så let at undgå, så det er en dum risiko at løbe. Få læst korrektur flere gange af forskellige. Det er ikke stavefejl du bliver målt på, men det er en risiko og for nogle er det lig med sjusk. Det skal undgås, men ses desværre ofte.

3: At nævne arbejdsplads, uden at nævne jobfunktion og resultater. Folk er ligeglade med at du har arbejdet for Statsministeren. De vil vide hvad du lavede for ham, og hvilken forskel du gjorde.

Tilmeld dig vores nyhedsmail og få flere gode råd

4: Kompetence CV, hvor man opremser hvad man generelt er god til. Vi vil se dine resultater og dine facts. Ikke en historie fra de varme lande. Hvis du har siddet i en afdeling, hvor I har effektiviseret processer skal du skrive hvordan du bidrog.

5: Beskrive negative kompetencer eller krav man ikke kan leve op til. Det kan lyde banalt, men man ser desværre ofte, at folk prøver at bortforklare eksempelvis manglende uddannelse. Lad det være op til læseren, at vurdere om du lever op til deres krav.

Skal vi læse dit CV igennem og komme med gode råd – GRATIS, så klik her

Bliv markant bedre på LinkedIN

Posted on maj 7, 2013 in Bliv skarp på LinkedIN | No Comments

Vil du markant forbedre dine chancer for at blive fundet af din kommende arbejdsgiver, eller en researcher fra et rekrutteringsbureau på LinkedIn?

Der er nu over 1 million danske brugere på LinkedIn.  Flere og flere firmaer går ind og ser på profiler, for at se hvem der kunne være relevant at kontakte i forbindelse med en ledig stilling i firmaet. Måske kan de spare ressourcerne der er i forbindelse med en stillingsannonce. Her kan de i ro og mag finde spændende nye medarbejdre. Stort set alle rekrutteringsbureauerne bruger i dag LinkedIn som en CV-database og kontakter spændende profiler.

Måske har du allerede en LinkedIn-profil, men nedenstående råd kan gøre din profil mere attraktiv og dermed blive læst af flere nye potentielle arbejdsgivere. Hvis du egentligt bare vil have en profesionel profil uden for meget besvær så tryk her og lad os hjælpe dig.

1.     Linjerne i hovedteksten

Hovedlinjerne er gode til at vække andres interesse med de rigtige ord. Det er det andre vil kunne læse, uden direkte at gå ind på din profil. Brug noget tid på at overvej dine ord, hvad kan du og hvor vil du gerne hen. Tænk på hvad personen der læser din profil måske kunne være på kig efter. Hvad er det bedste man kan være i din branche?

2. Information i underpunkterne

Pas på din profil ikke bliver for lang at læse. Under hver ansættelse skal der tydeligt fremgå punkter der har været din hovedbeskæftigelse i pågældende job, brug evt. uddybende sætninger sat op i punktform. Men søg for at alle informationer er med, du vil komme frem i søgninger, via alle de ord der står i din profil. LinkedIn søger ikke kun i overskrifter. Jo flere gange du skriver en kvalifikation i din tekst, jo højere vil du fremgå i en søgning. Dette er naturligvis en balance, så din profil stadig er spændende at læse for kommende arbejdsgivere eller researchere ved rekrutteringsbureauer.

3.  Lav et link i din mailsignatur til din LinkedIn profil

URL’en til din offentlige profil skal du bruge, når du vil henvise til din LinkedIn-profil. Du kan se den under dit profilbillede, og den ligner som udgangspunkt noget volapyk, der gør det svært at genkende dig. Rediger den så den bliver kortere, pænere og til at forstå. Indsæt den så i din mailsignatur – og brug den også andre steder, hvor du gerne vil henvise til din profil.

4. Husk det ikke er Facebook!

Vælg dine “likes”, shares og opdateringer med omhu. Mange arbejdsgivere ønsker at bruge LinkedIn professionelt og ikke til mindre opdateringer.

5. Vellignende billede

Brug noget krudt på dit profil billede. Mange vil se det og profiler uden billede, bliver sjældent opfattet som useriøse. Alle mennesker har en holdning til et billede, uanset hvem der ser det, så overvej nøje, hvilket billede du bruger til din profil. Tænk over, hvad det er for en stilling du ønsker skal blive din næste og sæt dig ind i branchens normer, hvis du ikke allerede kender dem.

6. Kant

Vær ikke bange for at give din profil lidt kant. Professionelt behøver ikke betyde kedeligt. Den gennemsnitlige LinkedIn-profil er tilpas støvet til, at du har alletiders mulighed for at være kreativ og skille dig ud. Udnyt den men tænk over hvordan du sender budskabet, så det ikke bliver useriøst!

7. Stadig forvirret?

Lad os gøre arbejdet for dig, og hver helt sikker på at du fremstår professionelt. Vi giver dig en god start på Linkedin eller hjælper din profil til det næste niveau. Vi garanterer at du dukker op i flere søgninger efter vi har hjulpet dig. Vi har forskellige produkter som kan hjælpe dig videre tryk her og lad os hjælpe dig videre!

4 LinkedIN tips

Posted on apr 15, 2013 in Bliv skarp på LinkedIN | No Comments

Vi har samlet de fire vigtigste anbefalinger til en LinkedIn profil. Det er vigtigt at arbejde strategisk med sin profil.

Sørg for at det er tydeligt, at du leder efter nye udfordringer. Om du skriver ledig, in-between-jobs eller noget helt tredje som overskrift er ikke så afgørende. Bare det fremgår tydeligt at du er på jagt efter noget nyt, så en ny arbejdsgiver ved at det ikke er upassende at kontakte dig

1 Relevant erfaring: Uanset om du har været 10 år de samme sted, så har du sikkert haft forskellige roller undervejs. Det er din mulighed for at synliggøre dine projekter og hvad du har lært undervejs. Få især fremhævet hvilke resultater du har skabt i dine jobs.

2 Kontakter: Jo flere kontakter du har, jo flere ser dine profilopdateringer. Du kan roligt tilføje nuværende og tidligere kollegaer. Derudover leverandører og andre du har haft kontakt med i dit job og evt. dit studium. Husk, at LinkedIn ikke er det samme som Facebook, så du behøver ikke at være gode venner med dem du tilføjer på LinkedIn. Fordelen ved at have mange kontakter på LinkedIn er også, at du nemmere kan holde kontakten når folk skifter job. Måske kender du allerede en, der kan åbne døren til drømmejobbet?

3 Uddannelse og konferencer: Sørg for at din akademiske baggrund er med, også selvom det kan være mange år siden. Derudover: Har du været på relevante konferencer inden for de sidste par år, så få det også med på din profil, da det siger noget om, at du har fået efteruddannelse undervejs.

4 Anbefalinger: Få kollegaer, tidligere chefer og andre kontakter til at lave en anbefaling på din LinkedIn profil. Det virker enormt troværdigt og især hvis du kan få nogen til at lave en anbefaling, som samtidig har mange LinkedIn kontakter, kan det virkelig åbne døre.


Kontakt information: Det er ekstremt vigtigt, at både mailadresse og mobilnummer står anført tydeligt, så du er let at få fat i.
Vis dine kompetencer – og bliv fundet

Når vi opretter din LinkedIn profil sikrer vi, at dine kompetencer fremgår tydeligt og bliver fundet. Brug ’headline’ og ’summary’ til at sælge dig selv. I Headline skal du skarpt formulere, hvad du kan, og hvor du vil hen. »Hele din nutid og fremtid skal formuleres skarpt og på 160 tegn i headline«.

Men skal du have det fulde udbytte af LinkedIn, må du være aktiv. Du kan melde dig ind i grupper af forskellig faglig karakter, og så har du mulighed for at blive forbundet med personer, der sidder i en nøgleposition for netop din karrierevej. Gør du dig synlig og er aktiv på LinkedIn, kan det derfor byde på unikke muligheder for bekendtskaber med de rette personer.

Find rollemodeller
LinkedIn giver dig en unik mulighed for at lære af andre og få inspiration til, hvordan du kan nå dine mål. Det giver dig muligheden for at se et af dine karrieremæssige forbilleders cv. Det er godt til at finde rollemodeller, og du kan spejle dig i andre. Du kan sætte dig et mål og se, hvordan andre har nået det mål. Har du drømmen om at blive marketingdirektør, så giver netværket dig mulighed for et indblik i, hvordan du når dertil.


Husk at LinkedIn er en headhunters mekka
Blandt rekrutteringsbureauer er LinkedIn populært, og tendensen er i hastig udvikling. De bruger LinkedIn hver dag. En stor del af de første kontakter med kandidater sker gennem LinkedIn.
Virksomheder og bureauer bliver mere og mere opmærksomme på, hvor stærkt et rekrutteringsværktøj det er.


Mange firmaer der arbejder med rekruttering henter tre ud af fire kandidater på LinkedIn. På LinkedIn kan man finde kandidater, der ikke er direkte jobsøgende. Det er headhunterens mekka!

Hvorfor bliver dit cv fravalgt?

Posted on apr 7, 2013 in Gode råd til dit CV | No Comments

I en travl hverdag kan enkelte fodfejl i et cv sagtens være med til at det ikke er dig der kommer til samtale. Tænk på; cv’et skal kunne bære hele din historie og dig som person, du skal derfor fremstå som værende professionel og som en medarbejder der har styr på at udarbejde et godt og overskueligt dokument.

Vær derfor opmærksom på følgende;
– Cv’et må ikke blive tekst tungt
– Overflødig information skal ud
– Der skal være en klar opdeling mellem de forskellig afsnit
– Husk dato på start og stop mellem de forskellige stillinger
– Har du mange skift så skriv hvorfor

Gå til CV generator

Med vores generator får du et professionelt CV og korrektur for bare 249,-

Det gode cv er ikke en grafisk design opgave, det må derimod godt være lige til uden så mange forstyrrelser i læsningen. Det er det faktuelle der skal få dig til samtalen, og det er ved samtalen du kan vise din personlighed.

CV’et er det vigtigste

Posted on mar 24, 2013 in Gode råd til dit CV | No Comments

Når du skal i gang med jobsøgningen er det vigtig at bruge kræfterne rigtig, for at søge job er fuldtidsarbjede. Det er derfor meget vigtig at du har et godt cv. Forestil dig en virksomhed der modtager 200 ansøgere til en stillingen, virksomheden har ikke ressourcer til at læse alle ansøgninger igennem derfor skal du have fokus på at dit cv kan fortælle netop din historie.
Et CV skal besvare flere spørgsmål end det stiller.

Vær skarp i din formulering… Følgende punkter skal være med i et CV.

– Kort beskrivelse af virksomheden
– Hvad var dine opgaver
– Hvilke resultater har du skabt
– Hvor i organisationen var du plaseret
– Vær sikker på praktikken er på plads (familie forhold, adresse, evt. flytbarhed)
– Fritid

Husk det er det faktuelle der skal få dig til samtale herefter kigges der på personlighed. Det kan være svært at få det hele med, derfor har vi lavet et værkstøj til dig som sikre at du får det hele med og at du kommer til samtale såfremt du har de rette kvalifikationer.